2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ.   11/01/2019

 ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್. ನಿಯಮ 60ರನ್ವಯ ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   12/03/2019

 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಲ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ ಸದರಿಯವರನ್ನು ದೋಷಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-ಆದೇಶ.   20/03/2019

 ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಯ್ಯ, ಹಿಂದಿನ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಗಂಗಾವತಿ ಅರಣ್ಯ ವಲಯ, ಕೊಪ್ಪಳ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-ಆದೇಶ.   21/03/2019

 ಶ್ರೀ ವಿನಯಚಂದ್ರ, ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, (2) ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಸಿ. ರಮೇಶ್, ಉಪ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ. ಯಸಳೂರು ವಲಯ, ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರುಗಳ 1957ರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಾವಳಿಯ ನಿಯಮ 14-ಎ ರಡಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-ಆದೇಶ.   21/03/2019

 ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್, ವ.ಅ.ಅ.(ನಿವೃತ್ತ) ಶ್ರೀ ಎಂ.ಆರ್.ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಸಅಸಂ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್.ಮಾಣಿಕ್, ಉಅಸಂ ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನುನಡೆಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ನಿಯಮ 214(2)(ಬಿ)(ii) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ 1957ರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಾವಳಿಯ ನಿಯಮ 14-ಎ ರಡಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-ಆದೇಶ.   21/03/2019

 ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್, ವಲಯಾರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸಾಯಬಣ್ಣ, ನಿವೃತ್ತ ಉಪವಲಯಾರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ, ಯಾದಗಿರಿ ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು 1957ರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಾವಳಿಯ ನಿಯಮ 14-ಎ ರಡಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-ಆದೇಶ.   21/03/2019

 ಬೆಂಗಳೂರು (ಕೇಂದ್ರ)ಉಪಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕುರಿತಂತೆ -ಮೊತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ   19/03/2019

 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ 05 ರಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2041ವಾಹನ ಮೇಲಣ ತೆರಿಗೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಧನಪುನರ್ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ   18/03/2019

 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸರ್ವಜ್ಞನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಲೇನ್ ಭಾಗ-1 ಮತ್ತು 2 ರ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕ.ಕೊ.ಪ್ರದೇಶಗಳ(ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮೂಲನೆ)ಕಾಯ್ದೆ, 1973ರ ಕಲಂ-17 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.   18/01/2019


                                 ಭಾಷೆ :                         

 
Note : Please use Internet Explorer 6.0 and above,Mozilla Firefox

Home ¦ User Manual ¦ Contact Us